<<< Tillbaka


Att bo i Bostadsrätt

Bostadsrättsföreningens medlemmar äger tillsammans föreningens tillgångar. Alla har ansvar för sin lägenhet men också för fastigheten som sådan, hus och utemiljö.
Vi skall alla hjälpas alla åt att hålla hus och kringområden i bra ordning genom att vara ordningsamma själva.

Styrelse

Styrelsen sammansättning och övrig information kan för var tid utläsas av trappanslag.

felanmälan

 • Meddelanden och felanmälan till styrelsen kan lämnas i föreningens brevlåda, Solgatan 28H eller sändas digitalt till info(at)sandbacken.se.
 • Meddelanden och felanmälan till fastighetsskötaren kan lämnas i brevlådan på källarnedgång till höger vid infarten till föreningens område, eller på tel. 0705 144220.

 • Vid akuta ärenden kontakta styrelsen på tel. 0705 144030.
  OBS! Om du inte får tag på någon i styrelsen vid akuta vattenläckor ska du ringa nödnumret 112. Detta får absolut inte missbrukas!


  Medlemsöppet

  I övrigt träffas styrelsen  första, helgfria, måndagen i månaden kl. 18.30-19.00 i styrelserummet.
  Då kan du ställa frågor och exempelvis ta ut medel ur fond för inre underhåll för reparationer av den egna lägenheten.
 • Din avgiftsavi innehåller uppgift om dina fonderade medel. Styrelserummet har ingång från 28-fastighetens baksida, den sida av huset som vätter mot Södra Bulltoftavägen.
 • Vill du läsa föreningens stadgar kan du hämta dem härifrån: Stadgar Pdf
 • Föreningen årsredovisning finns att hämta här:Årsredovisning

 • Energideklaration för huset på Vattenverksvägen finns att hämta här: Energideklaration Sandbacken 17 A-D
 • Energideklaration för huset på Solgatan finns att hämta här: Energideklaration Sandbacken 28 A-J

 • Tjänster till lägenhet

  TV nät
  Föreningen har gruppavtal för analogt TV-utbud. Grundutbudet,levereras av ComHem
 • För felanmälan eller förfrågan om övriga tjänster eller driftinfo, ring Comhems kundservice på Telefon: 0771-55 00 00 Vardagar 8-21, helgdagar 9-21 eller gå till http://www.comhem.se

  internetabonnemang
  Föreningens boende har möjlighet att individuellt teckna internetabonnemang via Ownit AB.
 • Felanmälan av internetanslutning via föreningsnätet skall göras till Ownit kundtjänst på telefon 08 525 073 00 eller besök deras hemsida www.ownit.se

  Tips till boendet

  Styrelsen uppmanar alla innehavare att teckna tilläggsförsäkring för sin bostadsrätt.

  Kök
 • Undvik stopp i köksvasken
  Använd aldrig Kaustiksoda eller andra frätande medel som propplösare. För att undvika stopp i köksvasken kan du använda en extra slasksil när du till exempel rensar fisk, skalar potatis eller sköljer ur grytan med rester i. Gör också till vana att tvätta ur vasken med hett vatten då och då. Då får du bort de fettavlagringar som sätter sig där. Skölj inte ut matolja eller stekrester direkt i vaskens avloppet
 • köksfläkt
  Vid val av ventilationsfläkt för kök kan både Standard köksfläkt som kolfilterfläkt väljas eftersom alla lägenheter har enskild och godkänd stam för standard köksfläkt.

  Badrum
 • Undvik stopp i golvbrunn
  Använd aldrig kaustiksoda eller andra frätande medel. Ta för vana att rensa brunnen några gånger per år. Lyft av silen och ta bort hår och smuts som samlats i brunnen. Ta på dig gummihandskar och använd händerna. Om du efter detta fortfarande har stopp skall du vända dig till fastighetskötaren.
 • Undvika stopp i toaletten
  Använd aldrig kaustiksoda eller andra frätande medel. Om du varit bortrest kan det mycket lätt bli så att du får stopp i toaletten. Denna typ av stopp är oftast ganska enkla att åtgärda genom att spola några gånger.
 • Fläkt till badrumsventilen
  Fläkt får inte kopplas till badrumsventilationen eftersom ventilstammarna ligger så nära varandra att missljud kan uppstå.
 • Tvättmaskin i badrum
  Styrelsen lämnar inte samtycke till Tvättmaskin i badrum eller annan del av lägenhetsyta.
 • Avloppsbrunn vid badrumsrenovering
  Ni som skall helrenovera ert badrum skall kontakta styrelsen eftersom avloppsbrunnen måste bytas i sammanhanget. Föreningen bekostar till viss summa byte av avloppsbrunn.

  Ventilation
 • Lägenheternas ventilation
  Lägenheternas ventilation är av typen självdrag. Ventilationskanaler finns för köksfläkt/spis, skafferi och badrum. Eventuellt finns även ventilationskanaler i rum. Ventilationskanaler skall, enligt lag, funktionsbesiktigas (OVK) vart sjätte år. Vid besiktningtillfället skall alla ventiler vara åtkomliga. Ventilationskanal för köksfläkt skall vara bortkopplad från vägg och åtkomlig för inspektion. Rensing av ventilationskanaler sker även det med viss tidsintervall och då gäller samma åtkomlighet som för ovanstående.

  Allmänt om bygga om och reparera

  De som vill bygga om eller reparera sina bostadsrätter skall följa nedanstående enkla regler för hur man ska bete sig när man vill göra förändringar i sin bostadsrätt.
  Är du osäker är det bäst att kontakta styrelsen med din fråga. I bostadsrättsföreningens stadgar finns angivet att bostadsrättshavaren ansvarar för lägenhetens inre, men man får inte göra ”väsentlig” ändringar i lägenheten utan tillstånd av styrelsen. Väsentlig förändring av lägenheten kan även gälla om en lägenhets karaktärsdrag förändras t.ex. genom en ändrad planlösning.

  Ansvaret för lägenhetens skick och avhjälpande av brist i lägenheten som vilar under det egna ansvaret sker på bostadsrättshavarens bekostnad. Bostadsrättshavaren ska som huvudregel hålla sin lägenhet i gott skick. Detta betyder att han eller hon normalt har ansvaret för det inre underhållet av lägenheten.
  Som bostadsrättsinnehavare är man alltså skyldig att se till att behövliga reparationer utförs på ett fackmässigt vis samt betala för åtgärderna.
 • Bygganmälan måste göras om Du vill ändra vatten- eller avloppsledningar på något sätt, ta bort en vägg eller slå ihop två lägenheter. Din planerade åtgärd ska bygganmälas för att byggnadsnämnden ska kunna förvissa sig om att samhällets krav vid förändringen uppfylls men styrelsen även lämna godkännande.
  Mer information om hur man gör en bygganmälan, och vad det kostar, kan Du få på Stadsbyggnadskontoret.

 • Föreningens krav

 • Du skall kunna uppvisa godkänd bygganmälan, om detta krävs för just Din planerade åtgärd. Observera att man INTE får ta ner väggar hur som helst.

  Det här kan styrelsen behöva från Dig
  - Bygganmälan
  - Eventuella andra myndighetstillstånd
  - Hantverkare ska vara godkända av branschorganisation.

  Översiktligt om ansvarsfördelning till tekniskt inre underhåll
 • Här kan du läsa ett kortfattat sammandrag över byggnadsdelar, inredning och utrustning samt åtgärder som bostadsrättsinnehavaren respektive bostadsrättsföreningen ansvarar för i förhållande till lägenhet.
  Informationen kring det inre underhållet är att se som generell och översiktlig. Det kan finnas speciella omständigheter som åtsidosätter reglerad praxis.
  Ansvarsfördelning till lägenhet
 • Topp