<<< Tillbaka


Bilar och cyklar

Cyklar

Cyklar skall ställas i cykelställ. Cyklar kan även förvaras i speciellt källarutrymme. Trasiga cyklar eller cyklar som inte är i bruk skall förvaras i eget förråd eller kastas.
Kontakta fastighetsskötaren om du vill kasta en gammal cykel.

Parkeringsplatser

Det finns 55 parkeringsplatser inom föreningen. Parkering av fordon inom bostadsområdet tillåts endast för boende medlemmar med hyresavtal för P-plats. Övrig parkering medför böter (tillsynsavgift).
Önskemål om P-plats anmäls till föreningens styrelse.

Särskilda bestämmelser för förhyrning av P-plats inom Brf Sandbackens område

För att få hyra p -Plats krävs att du som lägenhetsinnehavare är ägare till bilen och står skriven för den. Bilen skall vara godkänd för framförande i trafik och du skall ha giltigt körkort.
En plats per husshåll i mån av tillgänglighet gäller.


Topp